Hạt điều ASanh 250g

85.000 

Danh mục:

Huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai – với diện tích trồng điều gần 10.000 ha, điều là 1 trong những cây công nghiệp chủ lực của huyện.
Hạt điều ASanh – lấy tên của Anh hùng A Sanh- người dùng thuyền độc mộc đưa hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ qua sông trong kháng chiến chống Mỹ.