Dùng sản phẩm OCOP làm quà tặng.

Hợp tác xã Nông nghiệp liên hiệp Gia Lai ( Viết tắt là HTX GAUC) là đơn vị đầu tiên được cấp có thẩm quyền bố trí Ki ốt làm khu trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai Cổng khu di tích Biển Hồ ) .Tại khu trưng bày sản phẩm OCOP hiện đang trưng bày các sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao tỉnh Gia Lai và các sản phẩm đặc sản, đặc trưng tỉnh Gia Lai.

Điểm trưng bày vac giois thiệu sản phẩm OCOP Tỉnh Gia Lai


Với mong muốn được quảng bá, giới thiệu và đưa đến tay người tiêu dùng các sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao, 4 sao của tỉnh Gia Lai theo Công văn số 2353/UBND-NL ngày 19/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai v/v tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai làm quà tặng.

Sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai năm 2019 với 42 sản phẩm, năm 2020 với hơn 100 sản phẩm đạt OCOP 4sao và 3 sao. Các sản phẩm đa dạng và phù hợp để dùng biếu tặng bạn bè người thân như: Hạt điều, macca, càphe, mật ong, bò khô, bò 1 nắng.


Giỏ hàng
Mật Ong Phương Di