Mật Ong Phương Di

Mật Ong tiêu chuẩn VietGap!

Nuôi ong và khai thác mật theo tiêu chuẩn Vietgap

Sản phẩm

Mật ong làm đẹp

Các sản phẩm tuyệt vời giúp làm đẹp từ mật ong.

Mật ong sức khỏe

Các sản phẩm giúp bồi bổ khỏe mạnh từ mật ong.

Sản phẩm khác

Các sản phẩm khác được chế biến từ nguồn mật ong.

Mật Ong Phương Di tuyển đại lý toàn quốc

Tiêu chuẩn chất lượng

Mật ong Tây Nguyên

Tháng ba mùa con ong đi lấy mật…là một đoạn trong bài hái Tháng ba Tây Nguyên nói đến vụ mùa của mật ong. Hàng

Read More »

Mật ong hoa cà phê

Tháng 3 mùa con ong đi lấy …là một bài hát đặc trưng nói đến mùa thu hoạch mật ong. Hàng năm từ tháng 1

Read More »