Đừng trả giá sản phẩm của tôi

❤Mật ong Phương Di xây dựng từ nền tảng chất lượng.

Đối thoại với thủ tướng 2020


❤Mỗi chai mật ong mang đầy những tâm huyết, không phải là mua hàng tôi đi, hàng tôi rẻ hơn chỗ kia, hay mua hàng tôi đi chỗ đó hàng rởm lắm.vâng.vâng và mây mây
😕 Tôi chỉ mong muốn giá sản phẩm có thể cao hơn 1 chút, để tôi có thể trả cho người nông dân cao hơn một chút, họ có đủ tiền để mưu sinh họ sẽ làm cho tôi giọt mật như tôi mong đợi.
😌

Shopping Cart
Mật Ong Phương Di