Mật ong rừng Tây Nguyên

Mật ong Phương Di là một thương hiệu nổi tiếng ở Tây Nguyên

Nuôi ong và khai thác mật theo mô hình hợp tác, hợp tác xã mật ong Phương Di nằm trên địa bàn xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Gồm hơn 20 xã viên nuôi ong và khai thác mật theo tiêu chuẩn VietGAP

Với 3 nguồn chính trong năm mật ong hoa cà phê, mật ong cao su, mật hoa cúc quỳ…các thành viên trong HTX còn di chuyển đàn ong khai thác mật hoa nhãn, mật ong hoa bạc hà, mật ong hoa vải, mật ong hoa cam, mật ong sú vẹt, mật ong rừng tràm u minh, mật ong rừng tây băc…

Với tiêu chí khai thác mật ong hoàn toàn tự nhiên, với giá cả phải chăng mật ong Phương Di dần dần tạo được thương hiệu trên thị trường.

Mật Ong Phương Di