Nuôi ong theo tiêu chuẩn VietGAHP

Ngày 10/11/2015, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quy trình Thực hành chăn nuôi tốt cho nuôi ong mật tại Việt Nam (VietGAHP nuôi ong mật). Quy trình này áp dụng để thực hành nuôi ong tốt nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm chính của ong (mật, phấn hoa, sữa nuôi ong chúa, keo và sáp ong). Đối tượng áp dụng.

Để chất lượng ong mật Gia Lai luôn luôn đảm bảo chất lượng. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của chi cục nông lâm thủy sản, ngày 14/09/2019 vừa HTX mật ong Phương Di đã mời công ty chứng và công bố Vietgap Vitest đến HTX và tập huấn quy trình nuôi ong VietGAHP cho các xã viên.

Qua lớp tập huấn này các xã viên nuôi ong sẽ cải tiến về quy trình nuôi ong.

Shopping Cart
Mật Ong Phương Di