HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LIÊN HIỆP GIA LAI – GAUC

Ngày 26/12/2019 tại Hội trường UBND Thành phố Pleiku – Gia Lai đã diễn ra Hội nghị thành lập HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai – GAUC.
Ra đời với nền tảng và ý tưởng từ CLB Khởi nghiệp Nông nghiệp Gia Lai, quy mô phạm vi  HTX liên huyện (không phải Liên Hiệp HTX) sau thời gian ngắn Ban sáng lập đã vận động được đa dạng thành viên tham gia từ các Doanh  nghiệp, HTX, cá nhân, công chức, giáo viên, tư thương…

Ký hợp đồng hợp tác với hợp tác xã thành viên

Tại Hội nghị đã thông qua Điều lệ và Phương án SXKD gồm 17 dịch vụ hoạt động đa mục tiêu, đa dịch vụ, nông nghiệp và phi nông nghiệp, mua chung bán chung, cân đối hài hòa giữa giá trị lợi nhuận & lợi ích cho thành viên HTX theo đúng bản chất HTX kiểu mới.
Hội nghị đã tiến hành bầu cử biểu quyết bộ máy quản lý điều hành HTX nhiệm kỳ 2019-2024:Hội đồng quản trị: 07 thành viên;Ban kiểm soát: 03 thành viên;Ban giám đốc: 03 thành viên.Anh Trần Văn Trong. Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai, Chủ nghiệm CLB KNNN Gia Lai, đã được hội nghị tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Bầu cử hội đồng quảng trị

Về tham dự có sự hiện diện của Đại diện các sở ban ngành của tỉnh các sở ban ngành, Ông Nguyễn Hữu Quế – Chủ tịch UBND TP. Pleiku và Lãnh đạo Thành phố Pleiku, Ts. Trần Minh Hải – Đại diện đơn vị tư vấn Trung tâm đào tạo & tư vấn kinh tế hợp tác CCD , Đại diện Khách mời các đơn vị đoàn thể và hơn 100 Thành viên HTX, cùng các phóng viên Báo, Đài TH Gia Lai.

Cũng tại Hội nghị ngay khi HTX thành lập đã ký biên bản ghi nhớ với 03 đơn vị, đặc biệt là bản thỏa thuận Hợp tác chiến lược với VNPT Gia Lai trong ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý điều hành và các dịch vụ kinh doanh của HTX.

Chỉ sau hơn một tháng vận động, số thành viên tính đến thời điểm Hội nghị là 122 Thành viên tham gia góp vốn điều lệ.

Ban chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Liên hiệp Gia Lai – GAUC xin chân thành cảm ơn UBND TP Pleiku và Trung tâm đào tạo & tư vấn kinh tế hợp tác CCD đã quan tâm, hỗ trợ HTX trong thời gian đầu khi thành lập là tiền đề và động lực to lớn để HTX ngày càng phát triển với mục tiêu kết nối nông nghiệp tỉnh Gia Lai và tầm nhìn sứ mạng vươn xa hơn nữa. Trân trọng .!.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Mật Ong Phương Di