Cách ngâm rượu sáp ong để phát huy hết công năng

Sáp ong chính là tổ, là môi trường trường sống của con ong. Thông thường, một tổ tự nhiên có 1 lớp màng ngoài bao quanh tổ, kế tiếp là sáp ong,. Sáp ong là một khối, có nhiều lỗ nhỏ, được xây thành từ nhiều loại thực vật khác nhau do những con ong […]

Cách ngâm rượu sáp ong để phát huy hết công năng Read More »