Sản Phẩm OCOP tỉnh Gia Lai lên kệ COOPMark

Được sự hộ trợ từ sở nông nghiệp tỉnh Gia Lai, sở Côbg Thương và công ty Nhất Nông Gia Lai.Ngày 1 tháng 8 vừa qua, công ty Nhất Nông đã tổ chức khai trương khu trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai tại siêu thị CoopMark.